Gå til hovedindhold

Evaluering af Læreplanen 2020-22

Evaluering af Læreplanen 2020-22

 Evaluering af arbejdet med Viberedens læreplan 2020-2022

 

Hvad har I været optaget af i arbejdet med læreplanen:

Ø  PP tema omkring ”Regler og værdier”.

Ø  ”Legekunst” tema koblet sammen med PP.

Ø  Koblingen mellem PP og læreplanen-Vigtigheden af at PP understøtter læreplanen.

Ø  Den personlige og sociale udvikling.

Ø  Værdigrundlaget.

Ø  Pædagogiske snakke-inspirere hinanden. Vidensdeling.

Ø  Kompetencer/ressourcer hos børnene.

Ø  Tilpasse og justere vores dagligdag ud fra børnenes behov.

Hvad har I fået øje på i forløbet:

Ø  Vores egen rolle og tilgangen til det inkluderende miljø og læringsmiljøet. Børnenes kompetencer og forskelligheder bliver tilgodeset.

Ø  Læreplanen bliver først rigtig synlig og brugbar sammen med PP.

Ø  Det vi lyser på får vi mere af.

Ø  At vi arbejder med samme tema i hele huset. Det giver god mulighed for inspiration til hinanden.

Ø  De små børnegrupper fungerer rigtig godt.

Hvad er I lykkedes rigtig godt med:

Ø  At læreplanen bliver mere brugbar.

Ø  Vi har fået øje på at det vi har fokus på giver mere for barnet. Observationerne i PP er med til at give refleksion og kvalitet i arbejdet.

Ø  Vidensdeling kollegaerne imellem gir engagement i arbejdet og kendskab til hinanden.

Ø  Spille hinanden gode.

Ø  Positive fortællinger om børnene.

Ø  Temaet om klare værdier og regler og Legekunst. Især godt det var på tværs af huset.

Hvad vil I fremadrettet være opmærksomme på:

Ø  At P møder bliver præget af læreplanen/PP.

Ø  Pædagogiske diskussioner.

Ø  Hvordan bliver vi kritiske på os selv og sikrer at alle børn trives.

Ø  Børns medbestemmelse.

Ø  Læringsmiljøer.

Ø  Den gode historie.

Ø  Trivsel for alle.

 

Udarbejdet i Vibereden

November 2022